Chính phủ: Không được để công tác dân số bị ảnh hưởng do tổ chức mới

Ngày 28.4, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn khẩn số 2694/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế; Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ổn định tổ chức và tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số.

Gia đình hạnh phúc.

>> Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Sở Y tế và Phòng Y tế

Công văn nêu rõ:

1. Bộ Nội vụ khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành trong tháng 5 năm 2008 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; trong đó, về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, cần phải phối hợp với Bộ Y tế hướng dẫn, khẩn trương hình thành tổ chức mới, bảo đảm hệ thống ổn định, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2. Trong khi chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc bàn giao nguyên trạng nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị trước đây phục vụ công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình cho ngành Y tế quản lý và sử dụng, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

3. Bộ Y tế chủ trì chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các biện pháp kiểm soát tốc độ tăng dân số và nâng cao chất lượng dân số, không được để công tác này bị ảnh hưởng do củng cố tổ chức mới.

(Xem toàn văn Công văn số 2694/VPCP-KGVX).

Liên quan đến lĩnh vực dân số, ngày 29.4, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2704/VPCP-KGVX, gửi Bộ Y tế; Bộ Nội vụ; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về một số vấn đề liên quan đến công tác dân số. Toàn văn công văn này như sau:

VĂN PHÒNG
CHÍNH PHỦ

Số: 2704/VPCP-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

V/v một số vấn đề
công tác dân số

Kính gửi:

Bộ Y tế;
Bộ Nội vụ;
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xét thấy đề nghị của Bộ Y tế (công văn số 2232/BYT-TCCB ngày 02 tháng 04 năm 2008 và số 2352/BYT-TCDS ngày 07 tháng 04 năm 2008) về thời gian trình Thủ tướng Chính phủ phương án thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ làm công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình ở xã, phường, thị trấn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

  1. Đầu tháng 5 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế về tình hình dân số; Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị báo cáo về tình hình dân số và kiến nghị về các giải pháp kiểm soát tốc độ tăng dân số và nâng cao chất lượng dân số.
  2. Sau khi Chính phủ phê duyệt Đề án các chức danh cán bộ xã, công chức hành chính làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ ở xã và Đề án tổng thể về chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan khác có liên quan rà soát lại quy định hiện hành, xây dựng phương án thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội riêng đối với chức danh cán bộ, công chức làm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ở xã, phường, thị trấn, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
– Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
– Cán bộ Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư;
– Tổng cục Dân số (thuộc bộ Y tế);
-VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các vụ KTTH, TCCV, TH;
– Lưu: VT,KGVX (03),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Trần Quốc Toản

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: